SM Mlekovita została partnerem branżowym Polskiego Kongresu Ekoinwestycji

Grupa MLEKOVITA


Mlekovita - Prezes Dariusz Sapinski

 

 • najcenniejsza marka w produkcyjnym sektorze polskiej gospodarki (według rankingu Rzeczpospolitej z 26.01.2017)
 • wytwarza ponad 800 produktów
 • produkty aż w 5 kategoriach są numerem 1 na rynku (mleko pasteryzowane, sery miękkie solankowe, sery twarde dojrzewające, mleko smakowe, masło i tłuszcze)
 • jedyna w kraju produkuje masło klarowane i ser Cheddar
 • jedyna na Podlasiu produkuje lody na skalę przemysłową
 • produkty regionalne ZAKOPIAŃSKIE SPECJAŁY dostępne są w sprzedaży na terenie całego kraju
 • zdobyła najwięcej nagród i wyróżnień dla swoich produktów i marki
 • uzyskuje od lat największą dynamikę przychodów w branży
 • stworzyła własną sieć dystrybucji hurtowej i detalicznej (w tym pierwsze na rynku mleczarskim Cash & Carry)
 • eksportuje najwięcej produktów mleczarskich poza granice naszego kraju
 • posiada certyfikowany, zintegrowany system zarządzania: FSSC 22000 (równoważny z BRC oraz IFS), ISO 9001, ISO 14001 oraz certyfikaty: koszerności (Certificate of KASHRUT) i HALAL
 • została wpisana do bazy Sedex – firm o etycznych standardach produkcji w ramach łańcucha dostaw
 • posiada pozwolenie eksportu na Ukrainę (UKRSEPRO)
 • dba o środowisko naturalne – jako jedyna w branży dysponuje własną oczyszczalnią ścieków, produkującą w procesie fermentacji biogaz służący jako paliwo do produkcji energii, oraz zakładową elektrociepłownię gazową wyposażoną w unikatowy system kondensacji spalin przyczyniający się do redukcji emisji C02 do atmosfery

 

 

 

 

 

Dariusz Sapiński

Prezes Zarządu Grupy MLEKOVITA

 

Nasze główne cele to:

 1. Stałe wychodzenie naprzeciw wymaganiom klientów i ich przyszłych oczekiwań, przestrzeganie przepisów prawa oraz innych uregulowań, do których MLEKOVITA zobowiązała się.
 2. Poszanowanie zdrowia Klienta poprzez produkcję produktów bezpiecznych dla zdrowia oraz skuteczne zarządzanie bezpieczeństwem żywności w całym łańcuchu żywnościowym.
 3. Innowacyjność i dynamiczny rozwój sprzedaży na rynku krajowym oraz międzynarodowym.
 4. Utrzymanie pozycji lidera na krajowym rynku produktów mlecznych.
 5. Zapobieganie powstawaniu zanieczyszczeń poprzez skuteczny nadzór operacyjny nad znaczącymi aspektami dotyczącymi środowiska.
 6. Modernizacja naszych zakładów, wdrażanie najnowszych technologii i budowanie profesjonalnego zespołu.

Założone cele osiągamy poprzez:

 1. Wieloletnią i partnerską współpracę z producentami mleka, która jest dla nas gwarancją jakości.
 2. Badanie satysfakcji i ścisłą współpracę z naszymi klientami, aby tworzyć produkty zgodne z ich oczekiwaniami wymaganiami rynku.
 3. Współpracę z najlepszymi, sprawdzonymi dostawcami dodatków spożywczych, opakowań, materiałów i usług.
 4. Efektywne funkcjonowanie Zintegrowanego Systemu Zarządzania zgodnego z wymaganiami:
  FSSĆ 22000:2010, PN-EN ISO 9001:2009 oraz PN-EN ISO 14001:2005.
 5. Intensywny rozwój i wdrożenie innowacyjnych rozwiązań technicznych i organizacyjnych na światowym poziomie z uwzględnieniem wpływu na środowisko oraz bezpieczeństwo zdrowotne żywności.
 6. Kontrolę i weryfikację na każdym etapie wytwarzania, aby dbać o jakość, bezpieczeństwo oraz walory zdrowotne i smakowe.
 7. Racjonalną gospodarkę wodą, skuteczne oczyszczanie odprowadzanych ścieków, redukcję emisji zanieczyszczeń, optymalizację zużycia czynników energetycznych oraz bezpieczną dla środowiska gospodarkę odpadami.
 8. Nałożenie odpowiedzialności za jakość na KAŻDEGO Pracownika.
 9. Podnoszenie kwalifikacji i ciągłe szkolenie personelu na wszystkich poziomach zarządzania
 10. Wysoką jakość produktów, która jest rezultatem wspólnego wysiłku i zaangażowania.

 

Zarząd, Kierownictwo i wszyscy Pracownicy SM MLEKOVITA zobowiązują się działać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami, przyjętymi zobowiązaniami oraz skutecznie prowadzić proces ciągłego doskonalenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania. Skuteczność tych działań podlega ciągłej ocenie i weryfikacji.

Gwarancją osiągnięcia wyznaczonych celów jest znajomość i realizacja Polityki Zintegrowanego Systemu Zarządzania oraz zobowiązań z niej wynikających, przez każdego Pracownika SM MLEKOVlTA począwszy od najwyższego Kierownictwa, którzy znają, rozumieją i aktywnie uczestniczą w realizacji Polityki.

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania SM MLEKOVITA jest wspomagana mierzalnymi celami oraz jest dostępna dla wszystkich zainteresowanych stron, w tym dla władz i społeczności lokalnej.

 

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie http://www.mlekovita.com.pl