Symbiona S.A została partnerem Polskiego Kongresu Ekoinwestycji

Symbiona jest uznanym dostawcą technologii z siecią biur i agentów w Europie i na świecie. Jako lider w dziedzinie inżynierii środowiska specjalizujemy się w tlenowym i beztlenowym oczyszczaniu ścieków oraz ich ponownym wykorzystywaniu, przetwarzaniu osadów, redukcji odpadów biodegradowalnych. Pracujemy dla przemysłu i gmin, aby pomóc im uzyskać zwrot z inwestycji w oczyszczanie ścieków, ponowne wykorzystanie wody, fermentację beztlenową i przetwarzanie biogazu. Dostarczamy zaawansowane technologicznie, efektywne kosztowo i przynoszące zyski rozwiązania.

Ponad 20 lat inwestycji w badania i rozwój przyniosły liczne innowacje i kompleksową ofertę technologii i rozwiązań, które mogą być dostosowane do potrzeb naszych klientów w celu osiągnięcia najlepszego stosunku ceny do jakości – kosztów operacyjnych. Nasz zakres dostaw obejmuje zarówno projektowanie, doradztwo, technologię i zarządzanie projektami, jak i realizację projektów pod klucz.

Rozwiązania Symbiona obejmują:

System AnoxyMem® AnMBR opracowany głównie dla przemysłu mlecznego oraz kosmetycznego, przetwórstwa warzyw i owoców, gorzelni. Flagowy produkt Symbiony służący oczyszczaniu ścieków lub redukcji odpadów z jednoczesną produkcją biogazu. AnoxyMem® to efekt wieloletnich prac badawczych naszych ekspertów w zakresie systemów separacji membranowej.

AeroMem ™ MBR i FloatBed ™ MBBR przeznaczony głównie dla sektora komunalnego i przemysłu mleczarskiego. Systemy te wykorzystują bariery oddzielające oczyszczony ściek od osadu nadmiernego na poziomie komórkowym.

DigeTherm ™ Hydroliza Termiczna jest to skuteczne połączenie hydrolizy termicznej i fermentacji termofilowej lub mezofilowej, przeznaczone dla klientów komunalnych lub przemysłowych. Pozwala na znaczną redukcję ilości osadów i zwiększenie produkcji biogazu ze ścieków miejskich.

Technologia ROVAPO® Zero Liquid Discharge to skuteczne, autorskie rozwiązanie SYMBIONY, pozwalające na pełne odzyskanie wysokiej jakości wody ze ścieków i jej ponowne użycie w produkcji. Rozwiązanie przeznaczone głównie dla przemysłu lotniczego, samochodowego, galwanicznego i branży hi-tech.

Systemy flotacji biogazu DIGEFLO ™ czyli rodzina reaktorów przeznaczona do oczyszczania ścieków o średnim ładunku, w szczególności dla średniej wielkości zakładów produkujących żywność. Jedna z wielu technologii dostosowanych do specyficznych wymagań klienta.

Nasze technologie są doceniane przez światowej sławy specjalistów – Hydroliza Termiczna DigeTherm™ i technologia DIGEFLO™ zostały nagrodzone przez Brytyjskie Anaerobic Digestion and Bioressources Association (ADBA). Z kolei beztlenowy reaktor membranowy AnoxyMem® znalazł się na liście finalistów prestiżowej brytyjskiej nagrody AD&Biogas Industry Award 2017 w kategorii Najlepsza międzynarodowa instalacja przemysłowa.

Nasze wieloletnie doświadczenie w realizacji ponad 140 projektów ilustruje wyjątkowe podejście do potrzeb naszych klientów, łączymy nasz pakiet technologii z szeregiem projektów środowiskowych, gwarantując krótki okres zwrotu z zielonych inwestycji.

 

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie http://www.symbiona.com/pl/