Veolia Water Technologies została partnerem Polskiego Kongresu Ekoinwestycji

 

Veolia Water Technologies Sp. z o.o. oferuje kompleksowe rozwiązania i usługi obejmujące uzdatnianie wody, oczyszczanie ścieków i przeróbkę osadów ściekowych.

Spółka należy do międzynarodowej grupy Veolia, będącej liderem w optymalnym zarządzaniu

gospodarką wodno-ściekową, energetyczną i odpadami.

 

Firma specjalizuje się w projektowaniu i realizacji obiektów „pod klucz”, dostawach instalacji i urządzeń, przygotowaniu audytów wodnych oraz serwisie gwarancyjnym i pogwarancyjnym. Veolia zapewnia pomoc w planowaniu i organizacji inwestycji, wsparcie eksperckie, współpracę w ramach PPP i długoterminowe finansowanie inwestycji.

 

Veolia Water Technologies stosuje wysokozaawansowane i innowacyjne technologie, które pozwalają na tworzenie indywidualnych rozwiązań, gwarantując:

  • całościowe zarządzanie cyklem wodnym,
  • zamykanie obiegów wodnych w systemie Zero Liquid Discharge lub Zero Waste Discharge,
  • wykorzystanie oczyszczonych ścieków, odzysk surowców (np. wody, fosforu ze ścieków),
  • produkcję i odzysk energii poprzez wykorzystanie biogazu lub energii odpadowej z procesów oczyszczania ścieków,
  • zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych instalacji.

 

Veolia Water Technlolgies jest jednym z pionierów rozwoju, wdrażania i eksploatacji technologii beztlenowego oczyszczania ścieków, wykorzystujących odnawialne źródła energii i kogenerację, których głównych celem jest poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstwa.

 

Lista instalacji wodno-ściekowych dla  przemysłu zrealizowanych przez Veolia Water Technologies Sp. z o.o. w Polsce obejmuje ponad 40 obiektów m.in. dla: SM Mlekovita, Grupa Maspex (Tymbarka, Ekoland, Tymbark Olsztynek), CPP Toruń-Pacific, Kompania Piwowarska Tyskie Browary Książęce, Carlsberg, Danone i wielu innych.

 

Veolia stosuje politykę odpowiedzialności społecznej biznesu (CSR). Podstawą jest prowadzenie  równoważonej gospodarki zasobami naturalnymi poprzez wspieranie gospodarki o obiegu zamkniętym, zaangażowanie w zwalczanie zmian klimatycznych, ochrona i przywracanie bioróżnorodności biologicznej.

 

Szczegółowa oferta Veolia Water Technologies sp. z o.o. dostępna na stronie:

www.veoliawateretchnologies.pl