Polski Kongres Napojowy

 

III Polski Kongres Napojowy odbył się w dniach 24 – 26 września w Krynicy Zdroju.

Polski Kongres Napojowy to spotkanie, które ma na celu przedstawienie najnowszych trendów rynkowych, innowacji w procesie produkcji oraz integrację środowiska. Do udziału w spotkaniu zapraszamy kadrę zarządzającą i techniczną zakładów produkujących napoje, firmy współpracujące, instytucje oraz organizacje branżowe.

Tegoroczna edycja zgromadziła prawie 170 uczestników.

 

 

 

 

Poniżej do pobrania prezentacje:

Zwiększenie wartości dodanej w napojach niegazowanych, DuPont

Trendy konsumenckie kształtujące rynek napojów w Europie, Kerry

Hi-speed H2O2tm – szybka dezynfekcja bez pozostałości,Ecolab

Zastosowanie filtracji w produkcji napojów, Pall

Problematyka obecności HRM (heat resistance mould): źródła zakażenia, trudności w analizie, sposoby eliminacji ryzyka, Coca-Cola HBC Polska

Wybrane teoretyczne i praktyczne aspekty filtracji wody, Eaton Filtration

Skuteczne rozwiązania dla myjki zwrotnych opakowań szklanych, Calvatis

Niechlorowe metody mycia i dezynfekcji w produkcji napojów i soków NFC propozycje/nowości, Cid Lines

Odzysk ciepła z kompresorów wysokiego ciśnienia (rozdmuch PET), Coca-Cola HBC Tylicz

Urządzenia do wyznaczania gęstości oraz wartości Brix w napojach, EKMA

Zwiększenie efektywności mycia zbiorników przy jednoczesnym obniżeniu kosztów, Alfa Laval

CSF GROUP. Siła niezawodności, Optiflow

Pasteryzacja w oparciu o wymiennik płytowy Schmidt, JMR